Aromatfri Avfettning

Aromatfri Avfettning

Art. nummer: 501
Förpackning: 5 liters 25 liters 200 liters 1000 liters

Petroleumbaserat avfettningsmedel som används i koncentrat. Används för rengöring av motorer samt tar bort vägsalt och tjärstänk. Produkten är även lämplig för smådelstvätt (tvättbar).

Innehåller:
Nafta

Flampunkt ca 80°


Hållbarhet 12 månader
Säkerhetsdatablad: 501 Aromatfri Avfettning.pdf