Ren Kamin

Ren Kamin

Art. nummer: 101002
Förpackning: Kartong 20x0,5

Tar effektivt bort fastbränd sot på kaminens glasluckor.

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.
Säkerhetsdatablad: 101002 Ren Kamin.pdf