Blå Allrengöring

Blå Allrengöring

Art. nummer: 401005
Förpackning: 5 liter

Delta Blå är ett allrengöringsmedel för all typ av städning. Lämplig både för industriell avfettning, brandsanering och rengöring av imkanaler.

Delta Blå ar ett högaktivt lättalkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel.

Dosering: 1-10% i vatten beroende på smutsighetsgrad och användningsområde.

Innehåller:
Isotridecanol Etoxylerad (EO)

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.
Säkerhetsdatablad: 401005 Blå Allrengöring.pdf