Vit

Vit

Art. nummer: 415
Förpackning: 5 liters 25 liters 200 liters

Delta Vit är ett rengöringsmedel för svårt smutsade ytor. Utmärkt vid brandsanering, fasadrengöring och rengöring av imkanaler. Kan med fördel användas för avfettning av ståldetaljer före målning.

Delta vit är ett högaktivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel.

Innehåller: Kaliumhydroxid, Isotrodecanol, etoxylerad (10EO)

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.
Säkerhetsdatablad: 415 Vit.pdf