Gul

Gul

Art. nummer: 405
Förpackning: 5 liters 25 liters 200 liters

Delta Gul är ett rengöringsmedel för all typ av rengöring. Produkten är lämplig både för in och utvändig tvätt av fordon, rengöring av plast och gummi, sotborttagning vid brandsanering och mycket mer.

Delta Gul är ett alkaliskt rengöringsmedel

Applicera blandningen med spruta eller högtrycksaggregat. Låt verka någon minut. Spola av med högtryck.

OBS! Applicera ej på varma ytor.

Dosering: 2-15% i vatten.

Innehåller: Natriummetasilikat

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.
Säkerhetsdatablad: 405 Gul.pdf