Röd

Röd

Art. nummer: 425
Förpackning: 5 liters 25 liters

Rengöringsmedel formulerat för att klara mycket svåra avfettningar och specialavfettningsarbeten. Produkten är frätande på aluminium. Utmärkt för borttagning av svåra beläggningar av olika slag av vegetabiliska oljor såsom vegetabiliska hydraloljor mm. Även mycket lämpligt för saneringsarbete typ rök och brandsanering.

Delta Röd är starkt koncentrerad och kan spädas med vatten 1-25 delar allt efter svårighetsgrad.

Innehåll: Kaliumhydroxid

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.
Säkerhetsdatablad: 425 Röd.pdf