Betongtvätt

Betongtvätt

Art. nummer: 340
Förpackning: 30 kilo

Det perfekta rengöringsmedlet för borttagning av betong och cementrester.

Blandas alltid med vatten till önskad styrka. För effektivare och snabbare rengöring så höj temperaturen på lösningen. Om produkten används för fordonstvätt neutralisera med Delta micro. Vid användning av borste så ska den vara av plast.

FÖRVARAS I VÄL TILLSLUTNA BEHÅLLARE

Innehåller:
Saltsyra

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.
Säkerhetsdatablad: 340 Betongtvätt.pdf